Emcee Reena on Suvarna News & Kannada Prabha hosting Mahila Sadakiyaru Prashashthi 2017

Image from post regarding Emcee Reena on Suvarna News & Kannada Prabha hosting Mahila Sadakiyaru Prashashthi 2017